Een geheel onafhankelijk verzekeringskantoor

Voorraden

Korte omschrijving Deze verzekering dekt schade aan de voorraden die bedrijfsmatig worden gebruikt. De verzekering dekt in het algemeen tenminste het risico van brandschade (inclusief rook -en roetschade), maar veelal is een uitgebreidere dekking ook mogelijk (storm, inbraak, diverse vormen van waterschade). De verzekerde som is meestal de aankoopwaarde maar verkoopwaarde kan ook. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en massale overstroming.

Doelgroep Bezitters van goederen.Het is mogelijk om de voorraad hooi strooisel en krachtvoer te verzekeren.

Premie Afhankelijk van ligging, bouwaard en soort gebruik. De premie is uitgedrukt in één per duizend van het verzekerd bedrag. Vaak wordt een eigen risico overeengekomen. Een hoger eigen risico leidt meestal tot een lagere premie.

Bijzonderheden Het verzekerde bedrag moet overeenstemmen met de daadwerkelijke waarde. Is het verzekerde bedrag te laag, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats.

»Vraag offerte aan!

  • Tilburgseweg 2e
  • |
  • Hilvarenbeek
  • |
  • T: 013 505 00 91