Een geheel onafhankelijk verzekeringskantoor

Rechtsbijstand

Korte omschrijving
Een ondernemer doet meer dan het leveren van een product of dienst. Een ondernemer is werkgever, organiseert, lost problemen op maar is bijvoorbeeld ook zelf klant. Door de complexe en uitgebreide regelgeving, kan de ondernemer met allerlei geschillen worden geconfronteerd. Bijvoorbeeld op het gebied van sociale verzekeringswetgeving of arbeidsrecht, geschillen over bedrijfspanden, verzekeringen, vergunningen, geschillen met leveranciers van diensten of materialen, geschillen met afnemers die niet willen betalen, enzovoorts.

In zulke omstandigheden is professionele rechtsbijstand van groot belang om een geschil zo snel en deskundig mogelijk op te lossen en zo schade aan de onderneming te voorkomen of te beperken. Zonder goede juridische hulp is men vaak kansloos, zeker wanneer men te maken krijgt met een ervaren jurist van de tegenpartij

De premie

  • Een basispremie, die afhankelijk is van de aard van het bedrijf of beroep, afhankelijk is van de jaarloonsom / aantal werknemers, afhankelijk van de jaaromzet.

Periodiek zal het risico opnieuw beoordeeld worden m.b.v. een vragenformulier. Op basis van de nieuwe gegevens wordt, indien nodig,  een nieuwe premie vastgesteld

Geschillenregeling 
Als naar het oordeel van de verzekeraar geen redelijke kans (meer) is het gewenste resultaat te bereiken, dan wordt de rechtsbijstandverlening gestaakt.

Als de verzekerde het oneens blijft met een definitief standpunt van de verzekeraar over de haalbaarheid of wanneer de verzekerde het niet eens is met de wijze van juridische aanpak, dan kan hij een beroep doen op de geschillenregeling.

Men zal dan de zaak ter toetsing voorleggen aan een Nederlandse advocaat van vrije keuze van verzekerde. Deze brengt dan advies uit op kosten van de rechtsbijstandverzekering. Het oordeel van deze advocaat is bindend voor de verzekeraar.

Vrije advocaatkeuze
Bij rechtsbijstandsverzekeraars is een team van juristen en advocaten aangesteld om u te helpen. Maar, het is mogelijk dat u wens is om een advocaat in te schakelen die niet bij deze rechtsbijstandsverzekeraar werkt . In bepaalde gevallen kan dat. We noemen dat vrije advocaatkeuze. Vrije advocaatkeuze betekent dat bij een procedure die door de rechter wordt beslist u ook kunt kiezen voor een externe juridische dienstverlener naar eigen keuze (bijvoorbeeld advocaat). Dit is een gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie op 7 november 2013. Hoe vaak komt  een zaak voor de rechter? Slechts 13% van de conflicten komt voor een rechter. In 3% van alle conflicten is vertegenwoordiging door een advocaat wettelijk verplicht. In 10% van alle conflicten kunt u dus gebruik maken van de vrije advocaatkeuze. U bent hiervoor verzekerd tot een bepaald maximumbedrag. Dit bedrag is afhankelijk van uw verzekering.

»Vraag offerte aan!

  • Tilburgseweg 2e
  • |
  • Hilvarenbeek
  • |
  • T: 013 505 00 91