Een geheel onafhankelijk verzekeringskantoor

Opstallen

Korte omschrijving
Deze verzekering dekt schade aan gebouwen, die bedrijfsmatig worden gebruikt, al dan niet in verhuurde staat. Dus ook: verhuurde woningen. De verzekering dekt in het algemeen tenminste het risico van brandschade (inclusief rook -en roetschade), maar veelal is een uitgebreidere dekking ook mogelijk (storm, inbraak, diverse vormen van waterschade). Verzekerd is in het algemeen op herbouwwaarde. Naast het gebouw zelf zijn ook bijgebouwen, schuttingen en dergelijke meeverzekert en vaak ook zaken als antennes en zonweringen. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd.
Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en massale overstroming.

Doelgroep
Eigenaren van bedrijfsgebouwen. Of indien huurders verbouwingen hebben aangebracht op hun eigen kosten dan kunnen deze kosten worden verzekerd. Dit noemt men het Huurdersbelang.

Premie
Afhankelijk van ligging, bouwaard en soort gebruik. De premie is uitgedrukt in één per duizend van het verzekerd bedrag, grofweg variërend van € 0,40 tot € 5,= per € 1.000,= van het verzekerd bedrag.
Vaak wordt een eigen risico overeengekomen. Een hoger eigen risico leidt meestal tot een lagere premie.

Bijzonderheden
Het verzekerde bedrag moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde inclusief de meeverzekerde bijgebouwen.
Is het verzekerde bedrag te laag, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats.

Voor bedrijfsgebouwen, waarvan zeker is dat deze niet in dezelfde staat zouden worden herbouwd, kan de maximale vergoeding aan een lager bedrag dan de herbouwwaarde worden gekoppeld. De premie wordt dan gemiddeld/gemitigeerd.
Het verzekerde bedrag kan ook op basis van een deskundigentaxatie worden vastgesteld (en geïndexeerd).

»Vraag offerte aan!

  • Tilburgseweg 2e
  • |
  • Hilvarenbeek
  • |
  • T: 013 505 00 91