Een geheel onafhankelijk verzekeringskantoor

Inventaris

Korte omschrijving
Deze verzekering dekt schade aan inventaris en voorraden, die bedrijfsmatig worden gebruikt, al dan niet in verhuurde staat. De verzekering dekt in het algemeen tenminste het risico van brandschade (inclusief rook -en roetschade), maar veelal is een uitgebreidere dekking ook mogelijk (storm, inbraak, diverse vormen van waterschade). De verzekerde som is in het algemeen de nieuwwaarde.
Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en massale overstroming.

Doelgroep
Bezitters van inventaris en goederen.

Premie
Afhankelijk van ligging, bouwaard en soort gebruik. De premie is uitgedrukt in één per duizend van het verzekerd bedrag. Vaak wordt een eigen risico overeengekomen. Een hoger eigen risico leidt meestal tot een lagere premie.

Bijzonderheden
Het verzekerde bedrag moet overeenstemmen met de nieuwwaarde. Is het verzekerde bedrag te laag, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats.

»Vraag offerte aan!

  • Tilburgseweg 2e
  • |
  • Hilvarenbeek
  • |
  • T: 013 505 00 91