Een geheel onafhankelijk verzekeringskantoor

Bedrijfsschadeverzekering

Korte omschrijving
Vaste kosten en nettowinst vormen samen de brutowinst; daarom noemt men de bedrijfsschadeverzekering ook wel brutowinstverzekering. De bedrijfsschadeverzekering dekt de derving van brutowinst (netto winst en doorgaande vaste lasten) door materiële schade aan bedrijfsgebouwen, inventaris of goederen ten gevolge van een gedekt gevaar. De gedekte gevaren variëren van uitsluitend brand, ontploffing en blikseminslag (standaarddekking) tot een standaarddekking aangevuld met stormschade, waterschade, inbraak, aanrijding/aanvaring, straatafzetting en het wegvallen van stroom- of watervoorziening (standaard uitgebreide dekking).

Het verzekerd bedrag bestaat uit de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst of de omzet minus de variabele kosten, beide gemeten over een bepaalde periode. De uitkeringstermijn moet zodanig gekozen worden dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, het productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn is hersteld.

Bij een bedrijf of instelling waar een bedrijfsschadeverzekering minder van toepassing is kan een extra kosten verzekering uitkomst bieden.

Doelgroep
Ieder bedrijf dat een vermindering van inkomsten heeft na een schade.

Premie
De premie is afhankelijk van de verzekerde som, het uitkeringstermijn en de dekking. De grondslag voor de premie wordt gevormd door het gemiddelde van de premie voor opstallen en inhoud. Er gelden toeslagen voor het meeverzekeren van het vliegtuigschaderisico, het toeleveringsrisico of het wegvallen van aardgasleveringsrisico. Grofweg ligt de premie tussen de 1,50‰ en 5‰.

Uitgesloten van deze verzekering
Bedrijfsschade als gevolg van molest, vulkanische uitbarsting, aardbeving, overstroming en atoomkernreacties is uitgesloten.

Bijzonderheden
Doorgaans wordt de increase-/decreaseclausule opgenomen. Hierdoor wordt het verzekerd bedrag met maximaal 30% verhoogd als na schade mocht blijken dat het verzekerd bedrag te laag is, waarna een premiesuppletie volgt. Indien na schade blijkt dat het verzekerd bedrag juist te hoog is, wordt een premierestitutie gegeven van maximaal 30%.
De exploitatiekostenverzekering, de debiteurenverzekering, de brutocommissieverzekering, de huurdervingsverzekering en de reconstructieverzekering zijn te beschouwen als variaties op de bedrijfsschadeverzekering.

»Vraag offerte aan!

  • Tilburgseweg 2e
  • |
  • Hilvarenbeek
  • |
  • T: 013 505 00 91