Een geheel onafhankelijk verzekeringskantoor

Auto/bedrijfswagens

Korte omschrijving
Auto’s zijn uit de meeste ondernemingen niet meer weg te denken. Personenauto’s, bestelauto’s, vrachtwagens; voor vrijwel iedere ondernemer zijn ze onmisbaar. Wij beperken ons hier tot de categorie bestelauto’s, waaronder wordt verstaan een vrachtvoertuig waarvoor een grijs kentekenbewijs is afgegeven, maar het rijbewijs BE voldoende is. Het ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen is ten hoogste 3500 kg .

Op deze verzekering zijn de algemene voorwaarden van de verkeerswetgeving van toepassing. Volgens 185 Wegenverkeerswet moet elk voertuig dat op eigen kracht voortbeweegt verzekerd zijn.

Verdere specificatie
U kunt uw (bestel)auto op drie manieren verzekeren:

  • WA (wettelijke aansprakelijkheid): De financiële gevolgen van schade die u met dit voertuig aan anderen toe kunt brengen is verzekerd, oftewel het aansprakelijkheidsrisico. Deze vorm is minimaal verplicht!
  • WA + Beperkt casco Naast het aansprakelijkheidsrisico, zoals bij WA, is het volgende ook verzekerd: Brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting, blikseminslag, diefstal, inbraak, joyriding of poging daartoe, ruitbreuk, stormschade, hagel, vallend gesteente, instorting, botsing met dieren, relletjes, schade tijdens transport van de auto per boot, trein, vliegtuig, exclusief schrammen, krassen of lakschade.
  • WA + Casco (All Risk) Naast de gevaren die bij het beperkt casco gedekt zijn, zijn bij het volledig casco ook alle andere van buitenkomende onheilen gedekt, zoals botsen, omslaan, slippen, van de weg of te water geraken.

In combinatie met één van voorgaande verzekeringen kunt u nog een aanvullende verzekering afsluiten, zoals verhaalrechtsbijstand.

Deze verzekering geeft bijstand bij: het verhalen van materiële schade op derden, het verhalen van schade uit hoofde van garantieverplichtingen van leverancier of reparateur en bij invordering rijbewijs of inbeslagneming motorvoertuig.

De verzekeraar zal daartoe: schuldvraagonderzoek verrichten, expertise (medische en/of technische) laten verrichten, correspondentie voeren en eventuele proceskosten dragen

Premie
Vanwege de complexheid moeten we de premie op een computer uitrekenen. Deze is namelijk afhankelijk van postcode, kilometrage, leeftijd bestuurder, waarde van de auto, schadevrije jaren, etc.

»Vraag offerte aan!

  • Tilburgseweg 2e
  • |
  • Hilvarenbeek
  • |
  • T: 013 505 00 91