Een geheel onafhankelijk verzekeringskantoor

Arbeidsongeschiktheid

Korte omschrijving
De arbeidsongeschiktheidsverzekering, kortweg AOV genoemd keert een vooraf afgesproken bedrag uit voor iedere dag dat de verzekerde arbeidsongeschikt is.De AOV heeft tot doel inkomen te houden bij arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering geeft een periodieke uitkering bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van ongeval of ziekte tot maximaal 67 jaar.
Rubriek A dekt het eerstejaarsrisico van de arbeidsongeschiktheid; rubriek B de periode daarna.

Verdere specificatie
Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt gedeeltelijk uitgekeerd volgens een in de polis vastgelegde uitkeringsschaal. Gebruikelijk is een wachttijd (het eigenrisico) de periode waarover geen uitkering wordt verstrekt. Bijvoorbeeld een wachttijd van twee weken.

De AOV keert bij arbeidsongeschiktheid uit (naar rato van ongeschiktheid ) tot de einddatum van de verzekering bv. Tot 60 e of 67e levensjaar. De verzekering kan op indexbasis worden gesloten of loonindexvolgend.

Doelgroep
Zelfstandige ondernemers en directeuren/grootaandeelhouders, die geen aanspraak (kunnen) maken op ZW-/WIA-uitkeringen. Voor degenen in loondienst die aanvullend op de WIA inkomensderving willen verzekeren wordt verwezen naar de module ziekteverzuim.

Premie
Uitgedrukt in een bedrag per € 100,= of € 1.000,= van de verzekerde jaarrente. De hoogte van de premie is afhankelijk van de leeftijd bij aanvang, de gekozen eindleeftijd en het beroep. Een langere wachttijd levert een premiekorting op. Een geïndexeerde (klimmende) verzekering is duurder dan een gelijkblijvende. De premie is fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Bijzonderheden:
Voor de springruiters. Diverse verzekeraars sluiten snelheidswedstrijden en veelal ook het trainen hiervan uit. 

Voor het sluiten van de verzekering, worden gezondheidswaarborgen gevraagd soms ook een medische keuring . De verzekering is van de zijde van de verzekeraar onopzegbaar (behoudens uitzonderingen als bedrog, emigratie of het gaan uitoefenen van een onverzekerbaar beroep). De uitkeringen vormen fiscaal belastbaar inkomen.

»Vraag offerte aan!

  • Tilburgseweg 2e
  • |
  • Hilvarenbeek
  • |
  • T: 013 505 00 91