Een geheel onafhankelijk verzekeringskantoor

Zakelijke verzekeringen

Bedrijfsmatige c.q. zakelijke verzekeringen

Oog voor verschillen
V.A.B. Jan Burgers doet niet in dertien-in-een-dozijnverzekeringen. Die zijn er al genoeg. Elk bedrijf is immers uniek en onvergelijkbaar.

Wat overwegen we altijd bij een bedrijfsadvies!

  • Aansprakelijkheid ook milieuschade verzekering
  • Bedrijfsgebouwen en daarbij levende have, bedrijfsinventaris tuig gereedschap etc.
  • Bedrijfsschade
  • Arbeidsongeschiktheid van de ondernemer en personeel
  • Ongeketende voertuigen

Onze toegevoegde waarde is dat wij een onafhankelijk intermediair zijn, en kunnen samen met u een vergelijk maken tussen de verschillende verzekeraars. Een bedrijf verzekeren is en blijft maatwerk.

Aansprakelijkheid:
Kortweg AVB genaamd neemt de financiële consequenties voor haar rekening als derden u aansprakelijk stellen voor toegebrachte schade. Deze verzekering vergt een goede risicoanalyse en moet worden verzekerd bij de juiste verzekeraar.

»Vraag offerte aan!


Bedrijfsgebouwen:
Bij de verzekering voor bedrijfsgebouwen kunt u kiezen voor een kale brand/storm dekking of de meest uitgebreide variant. Wel moet het zo zijn dat de waarde van uw bedrijfsgebouwen ieder jaar automatisch geïndexeerd wordt.

»Vraag offerte aan!


Bedrijfsinventaris:
Een verzekering die de gehele bedrijfsinventaris verzekert tegen een aantal afgesproken gevaren. Gebruikelijk is een uitgebreide dekking, onder andere tegen de risico’s van brand, storm, inbraak en diefstal (na braak), waterschade. De verzekering kan geschieden op basis van nieuwwaarde of vervangingswaarde

»Vraag offerte aan!


Bedrijfsschade:
Hoe zit het met de continuïteit van uw bedrijf na een grote schade? Bijvoorbeeld na een ingrijpende storm- of brandschade? De bedrijfsschadeverzekering dekt onder meer inkomstenderving, doorlopende vaste kosten als huur, lonen, salarissen, premies, etc. Ook zijn de extra kosten gedekt die u als ondernemer moet maken om het bedrijf voort te zetten.

»Vraag offerte aan!


Arbeidsongeschiktheid – verzekering:
Deze verzekering zorgt voor een financiële uitkering bij ziekte, ongevallen of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen of vrije beroepsbeoefenaars.

Voor paardenhouders hebben wij doordat wij veel (hippische) ondernemers verzekerd hebben een zeer goede verzekering met een aantrekkelijk tarief.

»Vraag offerte aan!


Milieu aansprakelijkheid:
Hebt u een onderneming die schade kan toebrengen aan het milieu, dan is het verstandig om een milieuaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Denk aan asbest, bestrijdingsmiddelen, olietonnen etc.

»Vraag offerte aan!


Ongeketende voertuigen:
Men is wettelijk verplicht om alle zelfvoortbewegende voertuigen verzekeren. BV tractoren, loaders, bodemvlakkers etc.

»Vraag offerte aan!


Bedrijfsrechtsbijstand:
Een bedrijf wordt tegenwoordig steeds meer geconfronteerd met aansprakelijkheids-stellingen. Wilt u als bedrijf de hoge kosten van advocaten en juristen voorkomen, dan kan een rechtsbijstandsverzekering uitkomst bieden.

»Vraag offerte aan!

  • Tilburgseweg 2e
  • |
  • Hilvarenbeek
  • |
  • T: 013 505 00 91